You are currently viewing Elektrobemanning er i gang med Slack!

Elektrobemanning er i gang med Slack!

Vårt fokus er å være i forgrunnen av utviklingen, og for å gjøre vår kontakt med våre ansatte som er ute i prosjektene har vi valgt å innføre team chat-løsningen Slack.
Dette setter oss i administrasjonen i stand til å være tilgjengelig for våre medarbeidere ute i verden. Våre ansatte kan befinne seg på høyfjellet for å montere høyspent, de kan være i Nordsjøen eller enda mer eksotiske steder på flyterigger eller installasjoner, eller de kan arbeide med elektroinstallasjon i Bergen.

Felles for dem alle nå er at vi i administrasjonen er med dem, på smart-telefonen via Slack-appen. Her kan de nå oss for små bagateller som behov for nytt arbeidstøy eller spørsmål relatert til arbeidet, og for større ting som hvor de neste prosjektene skal finne sted.

Nytt er også at vi har satt i gang en rekrutteringskampanje via Slack. Vi har laget en hashtag #recruitment, der våre ansatte kan legge inn kandidater til våre stillinger. Disse blir så kontaktet av oss og ført inn i vårt system.

Vi vil at terskelen for å kontakte oss skal være lav. Våre medarbeidere ute hos kunder er spydspissen vår. Det er de som i det daglige er vårt ansikt utad, både for våre kunder og for andre ansatte hos kundene. Vi skal være best på å følge opp de som arbeider for oss, og valgte derfor Slack.

Vil du vite mer om hvordan vi løser oppdrag for kunder hver eneste dag året rundt, kontakt meg på thomas@elektrobemanning.no eller på telefon 45200095!