You are currently viewing Satset på 50 nye ansatte i 2019, målet oppnådd allerede!

Satset på 50 nye ansatte i 2019, målet oppnådd allerede!

Elektrobemanning fortsetter en eventyrlig vekst og skal i løpet av det neste året doble antall ansatte. Dette betyr mange flere elektrooppdrag både on og offshore, flere fornøyde kunder og mange nye muligheter for våre kandidater.

Farten vår i markedet skyldes dels en markert konjunkturoppgang innen våre markeder, men også som resultat av dedikert arbeid for kunder av våre ansatte. Vi setter prestisje i å være en preferert leverandør – noe som synliggjøres blant annet ved hjelp av tariffavtale.
Våre kunder føler rett og slett at det er tryggere å ha innleie fra Elektrobemanning, her vi har 100% faste stillinger til tarifflønn.

Farten var så god og arbeidsmengden så høy at vi så oss nødt til å gå til ansettelse av flere mennesker i administrasjonen. Vi deler oss opp i olje&gass og bygg&anlegg.
Som avdelingsleder for rammeavtaler og olje&gass ansatte vi i juni Knut Kjeilen, som har mange års fartstid fra store selskaper i oljebransjen, innen elektro og ikke minst kvalitet.
Som avdelingsleder bygg&anlegg hentet vi Thomas Rosenberg, som har arbeidet dedikert mot dette markedet de siste årene.
Det ser ut til at dette blir et godt team, med et skarpt markedsfokus og godt nettverk.
Det kommer snart en grundig presentasjon av begge på denne siden.

Snart skal vi sette målene for 2020, og det er ikke til å legge skjul på at de blir hårete!